[PRINT
Boligerne på Stefanshjemmet

      
     
Foto: Et par af opholdsstuerne med havudsigt.
 
 
Med fokus på livet

Der er 44 moderne 2 værelses lejligheder på Stefanshjemmet. De er fordelt i fire afdelinger med 10-12 lejligheder i hver.
 
Alle lejligheder er forberedt til smart-home.

Til afdelingen er tilknyttet en afdelingsleder og personale.

På Stefanshjemmet arbejdes der ud fra tanken om at give beboerne en oplevelse af helhed i hverdagen.

Det er beboernes individuelle behov og ønsker, der danner baggrund for, hvad der eksempelvis tilbydes af aktiviteter og beskæftigelse. Samtidig definerer behovene, hvilken faglighed der er relevant i den givne sammenhæng.

Det drejer sig om livskvalitet og personlig udvikling - et liv der skal
leves, på trods af et handicap.
 

At bo i eget hjem
 
At bo i eget hjem på Stefanshjemmet, bliver aldrig helt det samme, som at bo i eget hjem.

Beboerne på Stefanshjemmet bor her netop fordi de har brug for en specialiseret støtte og service.

De er afhængige af den støtte i eget hjem personalet kan tilbyde dem -
og af, at personalet er handlekraftigt i situationer, hvor beboerne ikke
selv er i stand til at være det.

At være svært hjerneskadet eller svært fysisk handicappet, stiller krav
til såvel omgivelserne som til den professionelle støtte.

Stefanshjemmet er også en arbejdsplads og må nødvendigvis fungere
som sådan.
© Design-Line DanmarkLicensed by Stefanshjemmet   V.5.5-8-791511 
Velkommen Stefanshjemmet Beliggenhed  Etisk værdigrundlag  Personalet  Bestyrelsen  Brugerrådet  Plan 2017-2020 Pixiudgave Lukkedage beskæftigelsestilbuddet Ydelser Boligerne  Kost  Faktaliste  Valgfrie ydelser  Delplan  Aktivitetscenteret  Vores bus  Aktivitetscenterets pjece  Det sker Sankt Hans 2018  Loppemarked lørdag d. 21. april  Frivillige søges til loppemarkedet  Sankt Hans  Mortens aften  Gudstjenester  Julefrokost  Lysfest på Stefanshjemmet Program for Lysfesten  Link til program Kulturhovedstad 2017  Inclusialøbet Tilmelding  Program  Fodboldslalom  Mediedækning af løbet  Pårørende Bliv frivillig Frivillighedspolitikken  Inclusia Skitser Inclusia  Inclusias hjemmeside  Projekter Kommunikation/It projekt  Betjeningsudstyr  Job  Pædagog barselsvikariat  Ledsager  Praktikbeskrivelse  Anemonen Tilsyn Boligforeningen At bytte bolig...  Huslejekontrakt  Kontakt os Vi er på facebook Diplom Job og Krop  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark