(+45) 87 33 19 00 [email protected]

Til sagsbehandlere

 

 

SEL §83, §85 og §104

Stefanshjemmet er et socialpædagogisk botilbud ( SEL §83 og 85 ) og aktivitetscenter ( SEL §104 ) til mennesker, der har et fysisk handicap og/eller har pådraget sig en hjerneskade.

Boligerne på Stefanshjemmet

Med fokus på livet

Der er i alt 44 2-værelses lejligheder på Stefanshjemmet. De er fordelt i fire afdelinger med 10-12 lejligheder i hver.

Til afdelingen er tilknyttet en afdelingsleder og personale.

På Stefanshjemmet arbejdes der ud fra tanken om at give beboerne en oplevelse af helhed i hverdagen.

Det er beboernes individuelle behov og ønsker, der danner baggrund for, hvad der eksempelvis tilbydes af aktiviteter og beskæftigelse. Samtidig definerer behovene, hvilken faglighed der er relevant i den givne sammenhæng.

Det drejer sig om livskvalitet og personlig udvikling – et liv der skal leves, på trods af et handicap.

At bo i eget hjem

At bo i eget hjem på Stefanshjemmet, bliver aldrig helt det samme, som at bo i eget hjem.

Beboerne på Stefanshjemmet bor her netop fordi de har brug for en specialiseret støtte og service.

De er afhængige af den støtte i eget hjem personalet kan tilbyde dem – og af, at personalet er handlekraftigt i situationer, hvor beboerne ikke selv er i stand til at være det.

At være svært hjerneskadet eller svært fysisk handicappet, stiller krav til såvel omgivelserne som til den professionelle støtte.

Stefanshjemmet er også en arbejdsplads og må nødvendigvis fungere som sådan.

Kost

Der tilbydes “Basiskostpakker” med udgangspunkt i forskellige ønsker og behov. Efter behov vil der f.eks. være energireduceret kost, kost uden svinekød, normal kost og højenergikost.

Kostbetalingen indeholder al almindelig kost, ligesom der her betales for kosten til højtider og andre festlige anledninger.

Gæster betales der for særskilt. Er der gæster til det varme måltid, skal køkkenet have besked herom senest 3 dage før.

Kostbetalingen dækker også indkøb og vedligehold af nyt køkkeninventar og service, samt indkøb af papir og andre engangsartikler, der vedrører køkken, madlavning og borddækning.

Fakta

Der er naturligvis en række faktuelle ting, der gør sig gældende, når man bor i eget hjem:

Beboeren skal sørge for indkøb af f.eks. håndklæder, dyne, sengelinned, toiletpapir mm. Der er mulighed for at købe hjælp til henholdsvis vask af tøj og til rengøring på Stefanshjemmet.

Forplejning:

Beboere og pårørende har mulighed for lettere madlavning i lejligheden, eller efter aftale at benytte afdelingens køkken – eller købe det på Stefanshjemmet.

Stefanshjemmet har et storkøkken der drives af faglært personale, hvis opgave det er at sikre den enkelte en sund og ernæringsrigtig kost. Køkkenpersonalet laver maden i storkøkkenet, og efterfølgende varmes og tilberedes maden på afdelingens køkken Her har beboerne mulighed for at se maden blive tilberedt, de kan dufte maden, deltage i den del af madlavningen og have indflydelse på hvad man får at spise.

Købes maden på Stefanshjemmet, gøres regnskabet op en gang om året, og der reguleres i den månedlige pris, hvis det er nødvendigt.

Læge: Beboerne benytter fortsat den læge, der har kendt og fulgt dem gennem deres liv.

Økonomi: De økonomiske forhold så som husleje, lommepenge mm. administreres af beboeren selv – eventuelt i samråd med de pårørende eller en værge. Der er ligeledes mulighed for at få støtte og vejledning fra Stefanshjemmets personale.

Valgfrie ydelser

Udover de obligatoriske ydelser kan den enkelte bruger tilkøbe en pakke af “valgfrie ydelser”.

Mulige valgfrie ydelser er/kan være:

kost, transport, avis, fælles internet og lign.

Indholdet i pakken af “valgfrie ydelser” aftales, evalueres og tilpasses

kontinuerligt i samarbejde med brugere og pårørende.

“Valgfrie ydelser” er et servicetilbud, og kan vælges fra. Dette forudsætter, at den enkelte bruger undlader, at gøre brug af tilbuddene i Bostedet.

Betalingen af disse ydelser afregnes månedsvis, og prisen beregnes ud fra de faktiske omkostninger.

Delplan

På Stefanshjemmet tilbyder vi at udarbejde en delplan for indsatsen, i samarbejde med borgeren.

Der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker for eget liv.

Støtten ydes med afsæt i borgerens egne ressourcer.

Planen laves for et år af gangen, og er naturligvis under konstant evaluering og udvikling.

 

Aktivitetscentret

Stefanshjemmets Aktivitetscenter er et tilbud for ca 35 hjemmeboende brugere.
Der er åbent alle hverdage i dagtimerne.
Hjemmeboende brugere, der ikke kan transportere sig selv, kan efter nærmere aftale med Stefanshjemmet, få et tilbud om kørsel til og fra Aktivitetscentret.
Stefanshjemmet har 3 sofacykler med hjælpemotor. Det giver mulighed for at komme på kortere eller længere cykelture i den smukke natur vi har lige uden for døren.
Vores bus.
Om onsdagen har Aktivitetscentret mulighed for at komme ud at køre med bussen. Disse ture arrangeres i nærområdet, og brugerne kan på skift deltage i turene.
Link til Aktivitetscentrets pjece:

 

 

Internt aktivitetstilbud

Der er dagligt aktivitetstilbud for borgere der bor på Stefanshjemmet og som er visiteret til §104 – samværs- og aktivitetstilbud. Den enkelte borger og medarbejder udarbejder en individuel plan for deltagelse i aktivitetstilbuddet såvel globalt som lokalt samværstilbud.

Kontakt

 

(+45) 87 33 19 00

Carl Nielsens Vej 2, 8000 Århus C